19 Aug 2014

Full-Time ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍແລະການຕະຫລາດ (Sales and Marketing Manager)

ບໍລິສັດ ທະນະຊັບລິດຊີງແອນຟາຍແນນ ຈຳກັດ – Posted by LAO JOBS VACANCYVientiane, Vientiane Prefecture, Laos

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

ບໍລິສັດ ທະນະຊັບລິດຊີງແອນຟາຍແນນ ຈຳກັດ ເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອຫລາຍປະເພດ, ປະຈຸບັນນີ້ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບສະມັກເພື່ອຮ່ວມງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ,ຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ, ຜູ້ທີ່ພ້ອມຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະກ້າວໄປກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໃນອານາຄົດ.
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍແລະການຕະຫລາດ (Sales and Marketing Manager)
ສອບຖາມໂທ: 021 720 371-2; 020 56665545
Email address:niphaphone.b@thanasupleasing.com
ບ້ານຈອມມະນີໃຕ້, ຖະໜົນໄກສອນ, ເມື່ອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງຽງຈັນ

How to Apply

ສອບຖາມໂທ: 021 720 371-2; 020 56665545 Email address: niphaphone.b@thanasupleasing.com ບ້ານຈອມມະນີໃຕ້, ຖະໜົນໄກສອນ, ເມື່ອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງຽງຈັນ

Job Categories: MANAGER. Job Types: Full-Time. Job Tags: marketing and sales.

1781 total views, 1 today

Apply for this Job